Kommunen fortsatt huvudpartner

Fortsatt huvudpartner! På bild KS-ordförande Hans-Göran Johansson och Kaj Larsson, IFK Värnamo.

Värnamo Kommun fortsätter som huvudpartner till IFK Värnamo. I det nytecknade avtalet görs en del förändringar där IFK Värnamo bland annat kommer att engagera sig i en rad aktiviteter på Gummifabriken.

KORT OM AKTIVITETERNA:
Föreläsning om mat och hälsa för alla
IFK Värnamo kommer att hålla en föreläsning om mat, hälsa och livsstil där alla som vill och har möjlighet är välkomna. IFK kommer också att erbjuda motsvarande föreläsning för alla kommunens anställda.

Att leda för resultat
IFK Värnamos ledarteam, som har mångårig erfarenhet i att leda en grupp av människor mot att nå bästa möjliga resultat, kommer att hålla en föreläsning på tema Ledarskap – Att leda för resultat. Föreläsningen anpassas så att deltagarna får kunskaper att applicera i sin verksamhet och målgruppen är chefer/ledare inom kommunen, de kommunala bolagen, näringslivet och föreningar i kommunen.

Ungdomsaktivitet
IFK Värnamo och klubbens seniorlag kommer att under hösten engagera sig i en dag för kommunens ungdomar. Aktiviteten är syftad till att ge ungdomarna en underhållande dag med många roliga inslag.

Här närmast väntar ytterligare planering av aktiviteterna och allt eftersom att datum spikas så kommer vi annonsera om det på vår och kommunens hemsida.

       
IFK VÄRNAMO