Ännu en utmärkelse till en IFK-ledare

Vi tar av oss hatten och gratulerar Katrin Johansson för att hon blivit utsedd årets ledare av Erikshjälpen och fått motta Eriksstipendiet på 5000: – samt blommor och diplom.

Eriksstipendiet delas ut varje år till eldsjälar som ger liv åt barns drömmar.

”Under Eriksdagen varje år delas Eriksstipendiet ut i våra butiker. Genom detta stipendium vill Erikshjälpen uppmärksamma lokala ledare för barn och unga i de kommuner där Erikshjälpen Second Hand butiker finns.
Den nominerade kan vara en fotbollstränare, nattvandrare, scoutledare eller kanske en ”extrafarfar” som räcker till för hela kvarterets ungar. Stipendiet är på 5 000 kronor och ska användas i den verksamhet där stipendiaten är aktiv. Då stipendiet delas ut i våra butiker ska stipendiatens verksamhet ske i Sverige, i anknytning till någon av våra butiksorter.

”– De som får stipendiet ska vara personer som genom sitt ledarskap och engagemang verkar för att ge liv åt barns drömmar. Det blir ett stipendium i vår grundare Erik Nilssons, ”Farbror Eriks”, anda. Sverige är ett rikt land med en väl fungerande välfärd. Trots det, finns det många barn i Sverige med stora behov. Det behövs människor som kan ge barnen en tro på sig själva och framtiden. Vi hoppas att våra stipendiater ska visa på bredden av alla de goda insatser som görs för barn och unga.”

IFK Värnamo gratulerar Katrin till det fina och välförtjänta priset samt till dom 5000: – till IFK Värnamo F02, kommer säkert väl till pass då laget skall delta i Gothia Cup i sommar.

Vid pennan och bakom mobilkameran:
Nico Eremidis

       
IFK VÄRNAMO